Skip to main content

    Link naar HAweb

    Formeel vastgesteld kostenonderzoek NZa MVO SBOH

    Half juli heeft de Raad van Bestuur van NZa het kostenonderzoek MVO SBOH formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een lang traject, met intensieve samenwerking tussen NZa, SBOH en opleiders en aios van de opleidingen tot HA, SO en AVG. Het rapport vindt u hier terug.

    De nieuwe vergoedingsbedragen gaan gelden per 01-01-2021. Dit staat verder toegelicht in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG-21140).