Skip to main content

    Link naar HAweb

    Disclaimer

    De LHOV besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website. Toch is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet actueel is. De LHOV is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet actueel is.