Skip to main content

  Onze missie

  De LHOV staat voor de stem van de huisartsopleiders. Vanuit trots op het opleiderschap en in verbinding met de praktijk staat de LHOV voor de ontwikkeling van de opleiders en vóór de kwaliteit van praktijkonderwijs ten behoeve van huisartsen van de toekomst. Want alleen door de verbinding met de praktijk krijgen we toekomstbestendige en veelzijdige huisartsen opgeleid.

  Generalistische, persoonsgerichte en continue zorg 

  Wij leiden op tot deskundige huisartsen, die in een veranderende omgeving staan voor de kernwaarden van het vak: generalistische, persoonsgerichte en continue zorg, in samenwerking met anderen. Dat doen we samen met de huisartsopleidingen en de LOVAH. We staan garant voor onze eigen kwaliteit.

  Opleiding met eisen die ertoe doen

  We stimuleren en ondersteunen opleidingsinstituten en huisartsopleiders om de kwaliteit van het opleiden van huisartsen op een hoog niveau te houden. Want deskundige opleiders leveren goede huisartsen af, die voortreffelijke huisartsenzorg bieden. De LHOV staat daarom voor een opleiding met eisen die ertoe doen. Wij zetten ons in voor het ontwikkelen van kwaliteitsbewaking van opleiders, zonder stapeling van eisen.

  Ondersteuning van leden bij het mee veranderen

  Door maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties is het huisartsenvak volop in beweging. De huisartsopleiding en de dagelijkse praktijk van het opleiden van huisartsen zijn dat dus ook. De LHOV ondersteunt haar leden bij het mee veranderen. Zij signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze naar het opleidersvak. Ze zet zich ervoor in dat opleiders en opleiding zo goed mogelijk zijn toegerust om aios op te leiden tot huisartsen die ook in de toekomst de beste zorg aan patiënten kunnen bieden.

  Adequate opleidersvergoeding, minder regeldruk, meebesluiten over LOP

  Namens onze leden staan wij voor een goed geregelde opleidersvergoeding en voor relevante regelgeving, met minder regeldruk. We zorgen voor hoogwaardig onderwijs bij de opleidingsinstituten door mee te denken en besluiten over het Landelijk Opleidings Plan (LOP). En daartoe werken we ook aan een sterke positie bij de instituten.

  Voorts faciliteert de LHOV haar leden bij hun opleiderschap. Hierover voert de LHOV onderhandelingen met de SBOH.

  Ontwikkelingen signaleren en duiden, samen met partners

  We signaleren nieuwe ontwikkelingen in de wereld van de opleiderspraktijk. Continue input vanuit de praktijk van onze leden is hiervoor een must. Samen met partnerorganisaties zorgen we dat nieuwe ontwikkelingen in het onderwijsprogramma een plek krijgen.

  Opleiders, werkend met aanstaande collega’s, signaleren al vroeg nieuwe ontwikkelingen. De LHOV vertaalt deze naar de leden. Bekend met wat er speelt in opleiderspraktijken, vragen we aandacht voor hetgeen opleiders nodig hebben om het opleiderschap optimaal invulling te kunnen geven. Zodat zij echt toekomen aan het opleiden van hun aios.

  Om de opleiderbelangen zo adequaat mogelijk te kunnen behartigen, bouwt en onderhoudt de LHOV een communicatiestructuur met de opleiders die zijn verbonden aan de acht opleidingsinstituten. Dit gebeurt via HAweb en aanwezigheid bij vergaderingen en opleidersdagen. De LHOV zet zich ervoor in dat opleiders op een besluitvormende plek op de instituten zitten.

  We bieden informatie op de website en in onze nieuwsbrief. We initiëren en faciliteren dialoog via HAweb en tijdens bijeenkomsten met de leden.

  Stimuleren en versterken van regionale vertegenwoordiging 

  De LHOV stimuleert en ondersteunt de Regionale Opleider Verenigingen (ROV’s) of netwerken. De ROV’s vertegenwoordigen de belangen van de opleiders die aan het betreffende instituut zijn verbonden.

  Huisartsen stimuleren opleider te worden

  Ook stimuleert en enthousiasmeert de LHOV huisartsen (in opleiding) om opleider te worden. Zodat ook in de toekomst het opleiden van huisartsen in Nederland geborgd is.