Skip to main content

  Link naar HAweb

  Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg herijkt

  Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

  Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan en voor gaan. Deze beschrijving van de kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’ waarin de hele beroepsgroep heeft kunnen meepraten en discussiëren.

  De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) zijn nog actueel en voldoen uitstekend, met een aanscherping en actualisering, vertaald naar huidige tijd.

  • Binnen de kernwaarde 'persoonsgericht' is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd;
  • De term 'generalistisch' is aangescherpt tot 'medisch-generalistisch'. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg;
  • Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen;
  • De nieuwe kernwaarde 'gezamenlijk' is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

  Welke zorg mag een patiënt van zijn of haar huisarts verwachten? De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen daarin ook bij het afbakenen van het vak.

  • Medisch-generalistische zorg: de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten;
  • Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen bieden spoedzorg voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag;
  • Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. “Die zorg hoort zo veel mogelijk thuis gegeven te worden, en wij zijn daar toevallig heel erg goed in.” Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten;
  • Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen;
  • Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

  De LHOV gaat de komende periode, tezamen met haar leden, aan de slag om deze herijking te vertalen naar het opleiderschap: wat betekent dit voor de huisartsopleiding, het onderwijsprogramma en huisartsopleiders? Wordt vervolgd!

  Klik hier en lees het online magazine over de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.