Skip to main content

    Link naar HAweb

    Herziening leidraad voor dienstdoen aios

    Huisartsopleiding Nederland werkt aan herziening van 'Aios op de huisartsenpost , leidraad voor het leren dienstdoen'. De herziening vindt plaats in afstemming met velen, ook de leden van de LHOV.

    De leden van de LHOV worden uitgenodigd hun reactie te geven op de herziene versie. Zie je onduidelijkheden en/of lacunes in de leidraad? Heb je suggesties voor aanpassing? Mail je reactie naar k.slotman@huisartsopleiding.nl. De concept leidraad vind je op https://www.huisartsopleiding.nl/images/opleiding/Leidraad_diensten_20190301.pdf.

    (maart 2020)