Skip to main content

  Ons vak is behalve patiëntenzorg ook opleidingszorg

  Het didactische, het overbrengen van het vak, dat vind ik mooi. Ook het persoonlijke deel boeit me enorm, hoe kom je erachter dat je een goede huisarts bent? Wat is je drijfveer waarom je huisarts bent geworden, of wil worden, daar wil ik achter komen. Elke dag met een aios is anders. Van het opleider zijn word je zelf een betere dokter. Ik ben gaan opleiden door mijn eerste opleider, hij heeft zijn enthousiasme op mij overgebracht. Er is meer in het vak dan patiëntenzorg: ook opleidingszorg.

  In het AMC raakte ik als adviseur bij een aantal opleidingsvraagstukken betrokken. Vanuit daar ben ik extra aandacht gaan besteden aan het goed vormgeven van de opleiding. Ik vind het van groot belang dat de positie van opleiders sterk en goed is. Als opleiders moeten we voor ons vak staan. We zijn meer dan een huisarts. Opleiders verdienen veel waardering.

  Mijn stijl is gericht op samenwerken, ik zoek de ruimte en verbinding met andere belanghebbenden rond de aios. Het is enorm belangrijk dat enthousiaste, deskundige huisartsen ook opleider worden. En dat opleiders op bestuurlijk niveau samenwerken. Mijn wens is een echt goede regionale samenwerking in Amsterdam.

  Jaap Wynia

  December 2020

  pimvandermaden 201009205